Co to jest Internetowa Platforma powiernicza – depozyt.com?

Depozyt - to umowa finansowa, w ramach której osoba trzecia przechowuje i reguluje wypłatę środków wymaganych dla dwóch stron zaangażowanych w daną transakcję. Pomaga zwiększyć bezpieczeństwo transakcji, przechowując płatność na bezpiecznym rachunku powierniczym, który jest zwalniany tylko wtedy, gdy wszystkie warunki umowy są spełnione zgodnie z nadzorem firmy depozytowej.

Internetowa Platforma Depozytowa jest bardzo przydatna w przypadku transakcji, w której zaangażowana jest duża kwota pieniędzy, a przed zwolnieniem płatności należy spełnić określoną liczbę zobowiązań, jak w przypadku usług budowlanych, zakupu drogiej maszyny czy linii produkcyjnej- w której kupujący może chcieć potwierdzenia jakości pracy wykonanej przed dokonaniem pełnej płatności, a sprzedawca nie chce przedkładać ogromnej ilości pracy bez gwarancji, że otrzyma zapłatę. Podczas, gdy tradycyjna usługa depozytowa jest dość trudna i musi być uzyskana za pośrednictwem banków i prawników -depozyt.com zapewnia usługi depozytowe online po przystępnych cenach. Płatność jest realizowana przez Internetowa Platformę Depozytowa depozyt.com, - transakcję można bezpiecznie przeprowadzić bez ryzyka utraty pieniędzy lub towarów w wyniku oszustwa.

depozyt.com – to niedrogi sposób na przeprowadzenie transakcji płatniczych między wieloma stronami.

Zabezpieczenie transakcji między przedsiębiorcami

Platforma depozyt.com - niedrogi sposób na zabezpieczenie płatności przedsiębiorców.

Zabezpieczanie - dotyczy ono zarówno tych, którzy budują autostrady, wiadukty (wykonawców bądź podwykonawców), jak i tych wszystkich, którzy biorą udział w zdarzeniach gospodarczych. Są oni producentami, handlowcami, a Ty musisz brać pod uwagę, że któryś z nich będzie próbował uchylić się od spełnienia warunków umowy lub nie będzie w stanie ich spełnić. Zawierając umowę, musisz zatem być przygotowany na taką ewentualność. Warto zrobić wszystko, co tylko jest możliwe, aby należycie zabezpieczyć transakcję.

Jak to działa?

Przedsiębiorca zamawiający (np. linię produkcyjną, maszyny bądź urządzenia) zabezpiecza całą transakcję depozytem.

Wykonawca (linii produkcyjnej, maszyny lub urządzenia) jest pewny zapłaty za wykonanie zlecenia, gdyż widzi te środki na swoim subkoncie platformy depozyt.com. Nie może nimi jednak dysponować do czasu przekazania wykonanego zlecenia ich zleceniodawcy i wykonania przez niego odbioru.

Wykonawca dostarcza zamówioną usługę/towar, a środki znajdujące się na platformie depozyt .com są zwalniane i platforma te środki zwalnia.

Wykonawca może wówczas tymi środkami dysponować dowolnie. Jest on w stanie przelać na swoje dowolne konto lub zapłacić swoje należności za pomocą platformy.

Zabezpieczenie płatności wykonanej usługi. depozyt.com to niedrogi sposób na zabezpieczenie płatności przedsiębiorców.

Rolnictwo.
Zabezpieczane transakcje w rolnictwie i przetwórstwie przez platformę depozytową depozyt.com

depozyt.com jest gwarantem ograniczenia ryzyka w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Jeśli zawierasz umowy z kontrahentami, musisz brać pod uwagę, że któryś z nich będzie próbował uchylić się od spełnienia warunków umowy lub nie będzie w stanie ich spełnić. Dlatego zawierając umowę - bądź przygotowany na taką ewentualność. Warto zrobić wszystko, co tylko jest możliwe, aby należycie zabezpieczyć transakcję. Tylko Internetowa Platforma Depozytowa- depozyt.com jest gwarantem zabezpieczenia transakcji w gospodarstwie rolnym.

Zabezpieczenie transakcji międzynarodowj

Zabezpieczenie płatności na nowych rynkach

Kiedy chcemy wejść na nowy rynek, (a tym samym na nowy obszar handlowy przez dokonanie internacjonalizacji swojego produktu lub usługi) musimy mieć świadomość występowania ryzyka handlowego. Wzrasta ono wraz z momentem spowolnienia gospodarczego, co zauważyć można m.in. w wydłużających się terminach płatności, rosnącej skali opóźnień, w wolniejszym spływie należności lub wręcz - w ich braku.

Zabezpieczenie agencji pracy poprzez Internetową Platformę Depozytową depozyt.com

Coraz częściej słyszymy, że firma wynajmująca/leasingująca pracowników okresowych od agencji popada w okresowe trudności z regulowaniem swoich zobowiązań. Najczęściej robi to kosztem wynajmowanych od agencji pracowników, obarczając agencje płatnościami zarówno wobec pracujących, jak i nakładając daniny wobec państwa.

Jedynym i skutecznym zabezpieczeniem jest skorzystanie z propozycji platformy depozyt.com

Leasingodawca zabezpiecza w ten sposób interesy zarówno swoje, jak i leasingowanych pracowników. Usługa ta zapewnia równe traktowanie potrzeb leasingodawcy i leasingobiorcy, a obie strony otrzymują równy poziom ochrony w całym procesie.