Jak działa płatnicza platforma powiernicza - depozyt.com?

1. Zawarcie Umowy

Strony transakcji wypełniają draft Umowy, w której mogą szczegółowo określić warunki i terminy zrealizowania kontraktu.

2. ZAŁÓŻ SUBKONTO

Strony transakcji – Kupujący lub zlecający usługę i Sprzedający lub wykonawca usługi zakładają subkonta na platformie depozytowej otrzymując indywidualny unikatowy kod klienta. Strony wymieniają się poza platformą kodami. Strona Kupująca lub zlecająca usługę po zasileniu subkonta- ma status aktywne konto i może wysyłać pieniądze. Strona Sprzedająca lub wykonawca usługi- ma status pasywny konta, czyli nie może wypłacić pieniędzy, które wysłał Kupujący, aż do momentu zrealizowania kontraktu

3. WYKONAJ PRZELEW

Kupujący lub odbierający usługę na podstawie warunków zawartej Umowy wysyła pieniądze na subkonto Sprzedającego lub realizującego usługę.

4. Zrealizuj kontrakt

Sprzedający widzi na swoim subkoncie pieniądze przesłane przez Kupującego lub zamawiającego usługi i ma status pasywny. Oznacza to, że do czasu zrealizowania Umowy w całości, - Sprzedający, zlecający usługę- nie może dysponować swoimi środkami, czyli nie może przesłać pieniędzy z platformy depozytowej na swój rachunek firmowy.

5. Sprawdź towar lub wykonanie usługi

Kupujący po dostawie towaru lub zrealizowanej usługi, sprawdza ilości i jakość lub prawidłowość wykonania usługi. Po spełnieniu postanowień w zawartej wcześniej Umowie Kupujący daje dyspozycję zwolnienia środków, którą potwierdza tokenem na platformie depozytowej.

6. WYPŁAĆ ŚRODK

Na subkoncie Sprzedającego zmienia się status na aktywny, co oznacza, że może swobodnie dysponować środkami i przelać je na dowolne konto.